EOS mattan Levererad.

EOS mattan levererad 2016-10-18.
Nu är det fullt fokus på att få allt klart för öppning av banan.

All hjälp uppskattas, Marcus N håller ihop planen.