Tävling Sydsvenska cupen deltävling 2

INBJUDAN TILL DELTÄVLING 2 TOMELILLA MOTORKLUBB

SYDSVENSKA CUPEN 2020

 

Klasser 1:8 Offroad Nitro & Electric * Öppen för Alla, Nybörjare som Pro *

2 deltävlingar

 

ÅRETS ARRANGÖRER

 

 

 

 

 

Följ Folkhälsomyndigheter rekommendationer angående COVID-19, dvs känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, feber eller halsont, eller om du haft någon av dessa symptom inom 48 timmar, får du inte delta i tävlingen! Det gäller även milda symtom. Anmäl detta till tävlingsledare, så får du pengar för startavgift tillbaka.

 

Pga COVID-19 max antal startande är minskade till 60 förare, där kommer vi försöka hitta balans och köra max 10 förare i varje heat. Väntelista kommer att finnas på varje deltävling.

 

 1. Skriv gärna namn på din mekaniker, underlättar att skapa heat.
 2. Bilvändare – Ta gärna dina egna handskar och gul bilvändarväst om möjligt för att undvika risker för smittan.
 3. Varje förare får endast ha med sig 2 team medlemmar.

 

 1. DELTAGARE  Tävlingarna är öppna för förare med giltig SBF tävlingslicens N och D samt förare med Utbildningsintyg (som man får från sin klubb) samt utländska förare med utländsk licens. Max 60 startande.

 

 1. DATUM

   Tomelilla MK – lördag 15 augusti – träning, söndag 16 augusti – tävling.

OBS! Ta med bord, stolar, tält och skarvsladd.

 

 

 1. ANMÄLAN/AVANMÄLAN/EFTERANMÄLAN

Anmälningsavgiften 250sek per förare/per klass. Efteranmälan 50sek.Senaste dag för avanmälan är sista tisdag före tävlingsdagen. I händelse av avanmälan från sista onsdag före tävlingen eller uteblivande från tävling så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Anmälan är BINDANDE.

Det framgår av respektive klubbs separata inbjudan om startavgiften ska betalas kontant vid tävlingen eller via Swish i förväg. Swishnummer: 123 363 6941

ANMÄLAN www.myrcm.ch

 

 1. KLASSER

1:8 NITRO PRO Top 12 förare på SM/RM/Mittsvenska/Sydsvenska Cupen på föregående år samt friviliga. 1:8 NITRO RACE Övriga förare som inte har varit top 12 på föregående år i dessa cupar samt alla nya 1:8 ELECTRIC

 

 1. UPPLÄGG

 LÖRDAG Fri träning kl 10:00-17:00 (trackfee 150sek betalas till klubben vid ankomst) SÖNDAG Tävling 8:00–18:00 (kolla punkt 3) Registrering 7:00-8:00

*TRÄNING Max två (2) heat träningar a´3min uppvärmning 5min träning

*KVALHEAT Max tre (3) kvalheat a´3min uppvärmning 5min kval körs som ”varv och tid” varav de 2 bästa räknas vid insortering till underfinalerna. Kvalheaten körs med rullande start ”egen klocka” enligt nedräkning från varvräkningen. Heatslut meddelas via högtalare.

*UNDERFINAL & FINAL Underfinaler körs som ”dubbel stege” där 5st från varje stege A & B gör upp i A-Finalen. I 1:8 Nitro körs underfinaler i 20 min och A-Finalen i 30 minuter I 1:8 Electric körs A-Finalen 3x10min 2 bästa räknas. Underfinaler och A-Final körs med Le Mans-start med samma nedräkning och flaggstart. Heatslut meddelas via högtalare och målflagga. ENDAST 1 Mekaniker är tillåten vid tankning av bilen under hela tävlingen. Föraren ska stå på sin nummerplats på förarställningen. Föraren får välja fritt och byta plats, dock lägst nummer väljer först.

 

 1. FUNKTIONÄRER

RACE CONTROLLER – Mikael Olsson, TÄVLINGSLEDARE – Berne Pålsson, VARVRÄKNING – PG Åström, Domare på distans – Pierre Ronnefalk, Miljöansvarig – Anders Rosengren.

EXTRA HJÄLP – Minst 2 personer från klubben som ska hjälpa att tanka bilar, släppa ut bilar, bilvändare under tävlingen till förare som har inte egen mekaniker samt allround om det behövs fixa något på banan. Ej krav på funktionärs licens dock bra att ha lite RC vana.

 

 1. TÄVLINGSREGLER

Alla tävlingarna arrangeras enligt SBF Gemensamma Regler, Tekniska regler Radiostyrd bilsport, Tävlingsregler Radiostyrd bilsport och speciella regler för cupen.

Tilläggs regler för 1:8 electric Hardcase ackar EFRA`S gemensamma regler TILLSTÅND Tävlingar körs som distriktstävling.

STÄNGNING AV BANAN Banan stängs för träning helgen innan (7dagar innan träningen inför tävling) för att klubbar ska kunna förbereda banan.

 

 1. REGISTRERING OCH BESIKTNING

Uppvisning av licens och ev Teamlicens ska göras i samband med registreringen. Det kommer att göras förenklad besiktning efter första kvalet och finalerna. Efter semifinalerna ställs bilarna i parc farmé, tills bilarna från båda semifinalerna är besiktigade och tävlingsledaren meddelar att bilarna kan hämtas. Vid A-Finalen ska alla bilarna till besiktningen.

 

 1. HEATLISTOR /RESULTATLISTOR

Arrangören ska placera in förarna efter gällande ”Totalista” Vid den första deltävlingen ska startordningen vara enligt slutställningen för ”Totalen” föregående år. Max 10 förare i varje kvalheat, delfinal och final. Vid insortering till underfinal/semi finalerna: 6 förare direkt till varje underfinal/semifinal. Från varje underfinal upp till semi flyttas/bumpar de 4 bästa förarna. Från semifinal flyttas/bumpar de 5 bästa förarna ur respektive A & B stege upp till A Finalen. Varje arrangör får anpassa stegen till det deltagarantal som är anmälda till tävlingen. Resultatlistor under tävlingen ska fortlöpande och lätt överskådligt anslås på anslagstavla. Efter tävlingen ska arrangören lägga upp resultaten på www.myrcm.ch

 

 1. VARVRÄKNINGSSYSTEM/ TRANSPONDER/UTHYRNING

Varvräkningssystemet är AMBrc/RC4 Hybrid som kräver en personlig transponder.

 

 1. BILVÄNDARSYSTEM

I kvalheaten är förare i föregående heat bilvändare och i lägsta heatet är förare i heat 1 bilvändare. Tävlingsledare anpassar antal bilvändarplatser till antal startande samt banan. Bilvändarschema ska meddelas på heatlistor innan tävlingen startar samt på förarsammanträdet.

Förare som har ersättare som bilvändare skall meddela tävlingsledning detta. Utebliven bilvändare bestraffas enligt: RB 8: Tävlingsbestraffning Kval: Bilvändaren ska vara på sin plats senast när det återstår 2 min till start. Utebliven bilvändare innebär 3 sek tillägg på bästa kvaltid första gången, 6 sek andra gången och 3:e gången uteslutning ur tävlingen. Förare som skall vara bilvändare, men har lämnat tävlingen utan giltigt skäl kommer resultatet att strykas. Förare är fri att anmäla ersättare för sig själv som bilvändare till tävlingsledningen, men har inte det gjorts, och man lämnat tävlingen, så stryks tävlingsresultatet. OBS! Barn under 12 år får inte vara bilvändare. Målsman måste ordna ersättare för barnets. Bilvändare skall utgöras av förare, mekaniker, målsman eller funktionär.

 

 1. PRISER

*Varje deltävling i varje klass 1, 2, 3 placering i A-Finalen, TQ, Bäste Debutant, Bäste Junior (Född från 2004 -16 år eller yngre)

*Totalpriser i cupen 5 Bästa i varje klass + Bäste Junior (Född från 2004 -16 år eller yngre)

 

 

 

 1. POÄNG I CUPEN

Antalet poäng vid varje deltävling erhålls så här: 1:a plats = 100 poäng, 2:a plats = 98 poäng, 3:e plats = 96 poäng, 4:e plats = 95 poäng, 5:e plats = 94 poäng, osv. TQ ger 2 bonus poäng. Särskiljning vid lika totalpoäng: 1. Flest antal förstaplaceringar, andraplaceringar osv i de två deltävlingarna som förarna får tillgodo räkna sig. 2. Högsta totala poängsumman i de tävlingarna där förarna har mötts. 3. Lottning.

 

 1. ANSVAR

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. Uppträdande på förarställningen och bandepå: För att efterleva SBF’s policy för nolltolerans av osportsligt uppträdande av både förare och mekaniker uppmanas både Race Controllern och Tävlingsledaren att omgående stävja situationer av detta slag.

 

 1. INSTÄLLD TÄVLING

Tävlingen kan med tävlingsledningens medgivande ställas in, om antalet anmälningar vid anmälningstidens utgång är mindre än 20st, och vid alltför dålig väderprognos.

 

 1. SERVICE/MILJÖ

OBS ta med bord , stolar , ev tält och skarvsladd. Kiosk finns. För klubben gällande miljöregler och uppmaningar till de tävlande att samåka till tävlingen.

GPS koordinater 55,33,30”N 13,54,33”O infart mot Tosselilla följ vägen runt mot campingen kör sedan in i depå till Svampabanan anläggningen ligger på vänster sida.

 

 1. RESULTAT OCH INFORMATION

Resultat från tävlingar och totalresultat hittar du på Sydsvenska Cupen Fb sida samt www.myrcm.ch

 

 1. UTVECKLING AV CUPEN, SAMT GEMENSAM PRISPOTT TILL TOTALPRISER Varje arrangör ska omgående efter genomförd tävling inbetala 65:-per startande till cupansvarig till priser tävlingspriser och cuppriser. Klubb betalar kostnader till funktionärer.

Cupansvarig Jenny Pålsson jenny.palson@telia.com 0768309040

Frågor om tävlingen på Tomelilla MK: Håkan Berg  hakan.berg@tetrapak.com 0733-362602