Trackfee utebana

Vard:  80:-
Helg: 140:-

Betala via Swish före påbörjad körning!

123 268 26 07

Swish

Träningskort utebana 2024

Familj: 650:- (Boende på samma adress, familjemedlem i TMK)
Senior: 500:-
Junior: 250:- (Det året man fyller 16 är man senior)

Vilkor för träningskort.

  • Medlem i Tomelilla Motorklubb (Ej stödmedlem)

—————————————————————————————————–

Medlemsavgifter i Tomelilla Motorklubb.
Betalas till klubben på bankgiro 591-7323. Ange namn och medl.nr

Nya medlemmar kan fylla i medlemsansökan på klubbens hemsida www.tomelillamk.com
under fliken medlemmar.

Enskild medlem 500:-
Familjemedlemskap 800:-