Regler innebana

 • OBS!! Läs de extra reglerna angående Covid-19 som gälller tills vidare.
 • Inga uteskor i lokalen.
 • Betala Trackfee före påbörjad körning.
 • Respektera träningsansvarigs anvisningar.
 • En förälder måste vara närvarande och är alltid ansvarig för sitt barn och dess säkerhet.
 • Godkända däck som får användas är Foamdäck typ hotrace /Donuts
  Vid tveksamhet om du har rätt däcktyp tveka inte att kontakta jouransvarig på banan
 • Jourregler: När ni har jouren ska kiosken vara bemannad.
 • Nya medlemmar har jour tillsammans med erfarna medlemmar.
 • Det finns en ”lathund”  som ligger i kiosken med vad som ingår i jourtjänstgöringen.
 • Vi kör ett system med indelade tider för körningen på 10 minuter.
  Nybörjare: ni som är nybörjare och håller på och lär sig köra bil och lära känna banan, och inte känna sig stressade av snabbare förare.
  Medel: De som kört ett tag och börjar få upp hastigheten och kännedom om banan.
  Elit: Denna är till för de snabbaste förarna. Här kör de absolut snabbaste och mest erfarna förarna.Det är viktigt att dessa regler efterlevs för att skapa en trivsam miljö för alla.