Trackfee Innebana

  • Vard:  80:-
    Helg: 150:-

Träningskort säsongen 2023-10-01 — > 2024-09-30.

Familj: 1200:- (Boende på samma adress, familjemedlem i TMK)
Senior: 800:-
Junior: 400:- (Det året man fyller 16 är man senior)

Villkor för träningskort.

  • Medlem i Tomelilla Motorklubb (Ej stödmedlem)
  • Jourvecka

Medlemsavgifter i Tomelilla Motorklubb.
Betalas till klubben på bankgiro 591-7323. Ange namn och medl.nr

Nya medlemmar kan fylla i medlemsansökan på klubbens hemsida www.tomelillamk.com
under fliken medlemmar.

Enskild medlem 500:-
Familjemedlemskap 800:-